search   russian
IPP
Publications     

  Experiment


 1. Effect of Magnetic Boundary Conditions on Superfluid 3He in Nematic Aerogel
  V.V. Dmitriev, A. A. Soldatov, A.N. Yudin
  Phys. Rev. Lett. 120, 075301 (2018)
  DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.075301

 2. Exotic phases of frustrated antiferromagnet LiCu2O2
  A.A. Bush, N. Büttgen, A.A. Gippius, M. Horvatić, M. Jeong, W. Kraetschmer, V.I. Marchenko, Yu.A. Sakhratov, and L.E. Svistov Phys. Rev. B97, 054428 (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.97.054428

 3. Current-phase relation and flux-dependent thermoelectricity in Andreev interferometers
  P.E. Dolgirev, M.S. Kalenkov, A.D. Zaikin
  Phys. Rev. B97, 054521 (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.97.054521

 4. Search for a nematic phase in the quasi-two-dimensional antiferromagnet CuCrO 2 by NMR in an electric field
  Yu.A. Sakhratov, J.J. Kweon, E.S. Choi, H.D. Zhou, L.E. Svistov, A.P. Reyes
  Phys. Rev. B97, 094409 (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.97.094409

 5. Multiferroicity of CuCrO2 tested by electron spin resonance
  S.K. Gotovko, T.A. Soldatov, L.E. Svistov, and H.D. Zhou
  Phys. Rev. B97, 094425 (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.97.094425


  Theory


 6. On the capture of magnetic flux by surface superconductivity
  E.R. Podolyak
  JETP 126(3),  (2018)
  doi:


  Practice


 7. Heat Transfer in a Semitransparent Medium
  E.Yu. Shamparov
  Technical Physics 63(1), 133 (2018)
  DOI: 10.1134/S1063784218010218

 8. Analysis of X-ray whispering gallery waves propagating along liquid meniscuses
  L.I. Goray, V.E. Asadchikov, B.S. Roshchin, Yu.O. Volkov, A.M. Tikhonov
  Resource-Efficient Technologies 1, 47 (2018)
  DOI: 10.18799/24056537/2018/1/182

 9. Photo-electron emission directly in superfluid helium
  V.V. Zavyalov, E.B. Pyurbeeva, and S.I. Khaldeev
  J. Phys. CS 969, 012085 (2018)
  doi: 10.1088/1742-6596/969/1/012085

 10. Examination of cryogenic filters for multistage RF filtering in ultralow temperature experiments
  V.V. Zavyalov, S.A. Chernyaev, K.V. Shein, A.G. Shukaleva and K.Yu. Arutyunov
  J. Phys. CS 969, 012086 (2018)
  doi: 10.1088/1742-6596/969/1/012086


Scientific staff 30.03.18 (40)
Pitaevskii, Kreines, Andreev, Edelman, Bogomolov, Luganskii, Meierovich, Tishchenko, Manenkov, Zav'yalov, Keshishev, Smirnov, Mitin, Podolyak, Dmitriev, Kleev, Nikolaev, Kagan, Andreeva, Butkevich, Fomin, Solodovnikov, Suslov, Marchenko, Sebedash, Boldarev, Sosin, Troyanovskii, Glazkov, Kamenskii, Svistov, Khlyustikov, Kholin, Mel'nikovskii, Drovosekov, Tikhonov, Yudin, Surovtzev, Bratkovskii, Arutyunov