search   russian
IPP
Publications     

  Experiment


 1. Effect of Magnetic Boundary Conditions on Superfluid 3He in Nematic Aerogel
  V.V. Dmitriev, A. A. Soldatov, A.N. Yudin
  Phys. Rev. Lett. 120, 075301 (2018)
  DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.075301

 2. Exotic phases of frustrated antiferromagnet LiCu2O2
  A.A. Bush, N. Büttgen, A.A. Gippius, M. Horvatić, M. Jeong, W. Kraetschmer, V.I. Marchenko, Yu.A. Sakhratov, and L.E. Svistov Phys. Rev. B97, 054428 (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.97.054428

 3. Current-phase relation and flux-dependent thermoelectricity in Andreev interferometers
  P.E. Dolgirev, M.S. Kalenkov, A.D. Zaikin
  Phys. Rev. B97, 054521 (2018)
  DOI: 10.1103/PhysRevB.97.054521


  Theory


 4. On the capture of magnetic flux by surface superconductivity
  E.R. Podolyak
  JETP 126(3),  (2018)
  doi:


  Practice
Scientific staff 26.12.17 (41)
Pitaevskii, Kreines, Andreev, Edelman, Bogomolov, Tzipenyuk, Luganskii, Meierovich, Tishchenko, Manenkov, Zav'yalov, Keshishev, Smirnov, Mitin, Podolyak, Dmitriev, Kleev, Nikolaev, Kagan, Andreeva, Butkevich, Fomin, Solodovnikov, Suslov, Marchenko, Sebedash, Boldarev, Sosin, Troyanovskii, Glazkov, Kamenskii, Svistov, Khlyustikov, Kholin, Mel'nikovskii, Drovosekov, Tikhonov, Yudin, Surovtzev, Bratkovskii, Arutyunov