search   russian
IPP
Publications     


 • In memory of Moisei Isaakovich Kaganov
  M.Ya. Azbel', A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.Yu. Grosberg, N.M. Kreines, L.S. Levitov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, A.I. Smirnov, D.E. Khmel'nitskii, A.V. Chubukov
  Phys. Usp. 63(2), (2020) doi: 10.3367/UFNe.2019.12.038699

  Experiment


 1. Splitting of antiferromagnetic resonance modes in the quasi-two-dimensional collinear antiferromagnet Cu(en)(H2O)2SO4
  V.N. Glazkov, Yu.V. Krasnikova, I.K. Rodygina, J. Chovan, R. Tarasenko, A. Orendacova
  Phys. Rev. B101(1), 014414 (2020) doi: 10.1103/PhysRevB.101.014414

 2. Mechanisms of FMR line broadening in CoFeB-LiNbO3 granular films in the vicinity of metal-insulator transition
  A.B. Drovosekov, N.M. Kreines, A.S. Barkalova, S.N. Nikolaev, V.V. Rylkov, A.V. Sitnikov
  JMMM 495, UNSP 165875 (2020) doi: 10.1016/j.jmmm.2019.165875


  Theory


 3. Capillary-gravitational waves in the transition region in Langmuir monolayers
  JETP 129(),  (2020)
  V.G. Kamenskii


  Practice


 4. Arrays of Annular Antennas With SINIS Bolometers
  M. Tarasov, A.A. Gunbina, S. Mahashabde, R. Yusupov, A. Chekushkin, D. Nagirnaya, V. Edelman, G. Yakopov, V.E. Vdovin]
  IEEE Transection on Applied Superconductivity S 30(3),  (2020) doi: 10.1109/TASC.2019.2941857


Scientific staff 27.06.19 (41)
Pitaevskii, Kreines, Andreev, Edelman, Bogomolov, Luganskii, Meierovich, Tishchenko, Manenkov, Zav'yalov, Keshishev, Smirnov, Mitin, Podolyak, Dmitriev, Kleev, Nikolaev, Kagan, Andreeva, Butkevich, Fomin, Suslov, Marchenko, Sebedash, Boldarev, Sosin, Troyanovskii, Glazkov, Kamenskii, Svistov, Khlyustikov, Kholin, Mel'nikovskii, Drovosekov, Tikhonov, Yudin, Surovtzev, Bratkovskii, Arutyunov, Soldatov A,, Soldatov T.