search   russian
IPP
Publications     

  Experiment  Theory


 1. On the capture of magnetic flux by surface superconductivity
  E.R. Podolyak
  JETP 126(3),  (2018)
  doi:


  Practice
Scientific staff 26.12.17 (41)
Pitaevskii, Kreines, Andreev, Edelman, Bogomolov, Tzipenyuk, Luganskii, Meierovich, Tishchenko, Manenkov, Zav'yalov, Keshishev, Smirnov, Mitin, Podolyak, Dmitriev, Kleev, Nikolaev, Kagan, Andreeva, Butkevich, Fomin, Solodovnikov, Suslov, Marchenko, Sebedash, Boldarev, Sosin, Troyanovskii, Glazkov, Kamenskii, Svistov, Khlyustikov, Kholin, Mel'nikovskii, Drovosekov, Tikhonov, Yudin, Surovtzev, Bratkovskii, Arutyunov