search   russian
IPP
Publications     


 • In memory of Moisei Isaakovich Kaganov
  M.Ya. Azbel', A.F. Andreev, B.M. Bolotovskii, A.Yu. Grosberg, N.M. Kreines, L.S. Levitov, L.P. Pitaevskii, V.L. Pokrovskii, E.I. Rashba, A.I. Smirnov, D.E. Khmel'nitskii, A.V. Chubukov
  Phys. Usp. 63(2), (2020) doi: 10.3367/UFNe.2019.12.038699

  Experiment


 1. Splitting of antiferromagnetic resonance modes in the quasi-two-dimensional collinear antiferromagnet Cu(en)(H2O)2SO4
  V.N. Glazkov, Yu.V. Krasnikova, I.K. Rodygina, J. Chovan, R. Tarasenko, A. Orendacova
  Phys. Rev. B101(1), 014414 (2020)
  doi: 10.1103/PhysRevB.101.014414

 2. Microwave dynamics of the stoichiometric and bond-disordered anisotropic S=1 chain antiferromagnet NiCl2-4SC(NH2)2
  T.A. Soldatov, A.I. Smirnov, K.Yu. Povarov, A. Paduan-Filho, and A. Zheludev
  Phys. Rev. B101, 104410 (2020)

 3. Mechanisms of FMR line broadening in CoFeB-LiNbO3 granular films in the vicinity of metal-insulator transition
  A.B. Drovosekov, N.M. Kreines, A.S. Barkalova, S.N. Nikolaev, V.V. Rylkov, A.V. Sitnikov
  JMMM 495, UNSP 165875 (2020)
  doi: 10.1016/j.jmmm.2019.165875

 4. Kinetic Inductance in Superconducting Microstructures
  K.V. Shein, V,O. Emelyanova, M.A. Logunova, A.A. Zarudneva, V.V. Zavyalov, K.Y. Arutyunov
  Journ. of Superconductivity and Novel Magnetism 495, UNSP 165875 (2020) doi: 10.1007/s10948-019-05401-4


  Theory


 5. Capillary-gravitational waves in the transition region in Langmuir monolayers
  V.G. Kamenskii
  JETP 129(),  (2020)

 6. Black hole in balance with dark matter
  B.E. Meierovich
  International Journal of Modern Physics A35, (2&3), 2040050 (2020)


  Practice


 7. Arrays of Annular Antennas With SINIS Bolometers
  M. Tarasov, A.A. Gunbina, S. Mahashabde, R. Yusupov, A. Chekushkin, D. Nagirnaya, V. Edelman, G. Yakopov, V.E. Vdovin
  IEEE Transection on Applied Superconductivity S 30(3),  (2020)
  doi: 10.1109/TASC.2019.2941857

 8. Matching of Radiation with Array of Planar Antennas with SINIS Bolometers in an Integrating Cavity
  M.A. Tarasov, A.M. Chekushkin, R.A. Yusupov, A.A. Gunbina, V.S. Edelman
  Journ. of Communications Technology and Electronics 65(1), 60 (2020) doi: 10.1134/S1064226920010064

 9. High dynamic resistance elements based on a Josephson junction array
  K.Yu. Arutyunov, J.S. Lehtinen
  Beilestein Journ. of Nanotechnology 11, 417 (2020)
  doi: 10.3762/bjnano.11.32


Scientific staff 27.06.19 (41)
Pitaevskii, Kreines, Andreev, Edelman, Bogomolov, Luganskii, Meierovich, Tishchenko, Manenkov, Zav'yalov, Keshishev, Smirnov, Mitin, Podolyak, Dmitriev, Kleev, Nikolaev, Kagan, Andreeva, Butkevich, Fomin, Suslov, Marchenko, Sebedash, Boldarev, Sosin, Troyanovskii, Glazkov, Kamenskii, Svistov, Khlyustikov, Kholin, Mel'nikovskii, Drovosekov, Tikhonov, Yudin, Surovtzev, Bratkovskii, Arutyunov, Soldatov A,, Soldatov T.